Børne og Ungdomssamrådet, Odense

Børne­ og Ungdomsorganisationernes Samråd, BUS, er et samarbejdsforum for de idébestemte børne-­ og ungdomsorganisationer.