Tilskud

Lokal PR

For at støtte hvervning af nye medlemmer vil BUS give tilskud til lokale PR-arrangementer.

BUS giver tilskud på 50 % af de faktiske udgifter. Max. 5000,00 kr.

Foreningen indsender bilag på afholdte udgifter samt dokumentation for og udbytte af arrangementet. (Folder, annonce, opslag eller lignende).

Foreningen oplyser desuden: Navn, adresse, e-mail og tlf. på kassereren
Foreningens reg. og konto nr.

Ordningen træder i kraft fra maj 2007.

Sendes til BUS kasserer:
Karin Ravnkilde
Lille Klaus 3
5270 Odense N.
Tlf. 66 18 26 22
E-mail: k.ravnkilde@hotmail.dk


Støtte til aktiviteter og arrangementer

Formål

BUS ønsker at støtte vores organisationer i at lave ekstraordinære aktiviteter og arrangementer (herefter samlet kaldet projekter), som kan skabe synlighed i Odense kommune. 

BUS opfordrer til samarbejde og åbenhed på tværs af organisationerne. Derfor skal de tilskudsmodtagende projekter være åbne for alle BUS´s medlemsorganisationer.

Støttemuligheder

Der gives maksimalt støtte på 10.000 kr. til et enkelt projekt. Der kan maksimalt søges tilskud til 2/3 af projektets værdi. Der gives ikke støtte til lønninger, og lønninger kan heller ikke indgå i projektets værdi.

Ansøgning

Ansøgninger behandles løbende på BUS’s møder (ca. 4 gange om året). BUS vurderer hvert projekt konkret. Man kan ikke være sikker på at få tilskud selv om det ansøgte projekt falder inden for formålet.

Ansøgninger sendes til kasserer Karin Ravnkilde på k.ravnkilde@hotmail.dk.

Dokumentation

Efter endt projekt skal der indsendes regnskab med bilag for projektet, hvorefter støtten udbetales.


Kurser

Grupperne i de enkelte korps kan få tilskud til ledertræning.

De enkelte grupper/kredse sender bilag på deres kursus udgifter (ikke kørsels udgifter) til jeres repræsentant i BUS senest 1.12. for indeværende år.

Hvis der i et korps kommer flere ansøgninger end der er penge til, fordeles beløbet i forhold til ansøgningerne.

Der oplyses navn og mailadresse på kassereren samt foreningens konto nr.


Kommunale tilskud

Odenses kommunens hjemmeside kan man finde en oversigt over tilskudsmuligheder.