Lokal PR

For at støtte hvervning af nye medlemmer vil BUS give tilskud til lokale PR-arrangementer.

BUS giver tilskud på 50 % af de faktiske udgifter. Max. 5000,00 kr.

Foreningen indsender bilag på afholdte udgifter samt dokumentation for og udbytte af arrangementet. (Folder, annonce, opslag eller lignende).

Foreningen oplyser desuden: Navn, adresse, e-mail og tlf. på kassereren
Foreningens reg. og konto nr.

Ordningen træder i kraft fra maj 2007.

Sendes til BUS kasserer
Karin Ravnkilde
Lille Klaus 3
5270 Odense N.
Tlf. 66 18 26 22
E-mail: k.ravnkilde@hotmail.dk